Me har bøker, hefter og kalenderar til salgs.

Du kan tinga ved å sende ein e-post til knut@medhus.info  

Her er ei oversikt med prisar.

NB : porto for sending kjem i tillegg.

Under Hallingskarvet

Medlemspris kr.200,-  Frå 2004 og fram til 2016: Nokre årgangar er utselte. 25 kr til og med 2013. Elles 150 kr

Hol kalenderen

med foto frå tidlegare tider i bygdene våre. Nokre få tidlegare utgåver kan skaffast. 120 kr

Brev heim

Torstein Seim

Lensmannssøner frå Hol skriv brev heim om rosemåling, fiske og seglskutefart i åra 1785-1805

Pionerfotografane i Hol

Hol historielag

Smakebit av kva som fins av foto i Hol bygdearkivs samlingar.500 foto frå 1864 til 1981 tekne av fotografar frå Hol kommune. 300 kr

Lordane Garvagh – pionèrar i fjella våre

Soga om lordane frå Nord-Irland som var i fjella våre mange år frå 1860. Svært få eksemplar att. 250 kr

Gamle Hol med penn og pensel

Akvarellar av gamle hus og tun i Hol av kunstnaren Bjørn Dymbe. 250 kr

Nils Slåtto

Glimt av historia om Nils Slåtto som var henretta av nazistar som ein del av «blomsterplukking» operasjonen deira. 100 kr

Ulf Kløve – trollmann i turisme

av Arne Skogheim. Eit innhaldsrikt liv ikkje minst i teneste for turismen i Hol kommune blir her fortalt om. 150 kr

Vår nære fortid

av Osvald Medhus. Gode fortellingar frå gamle Hol fortalt av ein som har opplevd det sjølv. 150 kr

Slægter og slægtstavler:

Nyopptrykk av Nils Hildeteigen si omfattande bok med slektstavler for store områder i Hallingdal. 150 kr

Bak rattet

Soga om bussjåførane og busselskapa i kommunen. 100 kr

Gamle tufter i Urundlie og Grønsetlie og Gamle tufter i Sudndalen

Flotte kulturhistoriske vandrehefter med kart, foto og omtale av kulturminner. Sander Eggen er forfattar. 100 kr

Kristian Øvrevollseie

Dobbelt cd med Kristian Øvrevollseie og dagens utøvarar som tolkar hans musikk. 100 kr