Hol historielag vart stifta i 1987 og er opent for alle som er interesserte i å bli bedre kjent med historia til dei mange grendene i Hol. Om du er fastbuande eller gjest så er du like velkommen til å bli med oss! Kva driv vi med?

Hol historielag har gjennom åra vorte eit stort lag med om lag 350 medlemmer. Mange tek del i dei arrangementa me steller i stand som er møter med ymse tema, vandringar, turar både innanbygds og langt avgarde. Me gir ut årboka Under Hallingskarvet kvart år, og år om anna kjem det også andre bøker med lokalhistorisk innhald. Du finn alle under fana Bøker/Hefter/Kalender.  Me har laga ein årsplan der mange arrangement er datofest og andre ikkje. Alle møta blir annonsert i avisa, på nettsida vår og hjå Hol kommunes arrangementskalender og medlemmene blir varsla gjennom e-post. På møta tek me oss god tid til å svalle og drikke kaffi med noko attåt.

 

 • Styret 2017

  Knut Medhus, leiar
  e-post: knut@medhus.info

  Karin Sundberg, skrivar
  e-post: karinsundberg3577@gmail.com

  Gro Vindegg, styremedlem
  e-post: gro@ustaosetvel.no

  Torleiv Ødegård, varamedlem
  e-post: torleiv.odegard@gmail.com


  nettsidesnikker:
  Sander Eggen
  e-post: saneggen@online.no • Ola Ruud, kasserar
  e.post: olaru@online.no

  Torstein Seim, styremedlem
  e-post: torstein.seim@politiet.no

  Gerd Aslaug Moen, varamedlam
  e-post: ga.moen@online.no