Aktuelt :

SENSASJONELT FORNFUNN I STRANDAVATNOMRÅDE.  Sjå meir under fana - So mangt -

 

 

 Torsdag 30.november

Neste møte blir på Vika 30.november kl.19.00. Thor Warberg kjem for å snakke om boka "Hallingband i 100 år".  Det blir lansering av årets "Under Hallingskarvet" og Hol-kalenderen.

 

 

 

Medlemskontingent

Har du hugsa årskontingenten ? Den er som før, 100 kr for einskildmedlemskap og 150 for familie – hugs då å oppgi kor mange det er i familien. Me set stor pris på at du framleis vil vera medlem og vi prøver å få til noko for dei fleste i løpet av året. Det er viktig å ha eit sterkt historielag i kommunen. Med det utbyggingspresset som er her så kan viktige minner fort gå tapt – og her skal me vera ei vaktbikkje!
Kontingenten kan du vippse eller betala på den måten du måtte finn best til konto 2333 32 35498.